Andy Anders Sundqvist born 1966 is a painter with a big heart. His paintings can be put in the Art Brut (Brutal Art) context. He has had exhibitions and performances in Ostrobothnia and Helsinki since the early 1990s. It is difficult to put Andy in a regular exhibition concept because he has always paintings on showrooms, differed Cafe´s and bars. He has participated in films as an actor (including in SUORA / MUTKAINEN. FILM BY SAWANDI GROSKIND) and a dancer in the 80s in the band Ragnar Hare who won the Finnish rock championship in the 80s (see website year Ragnar Hare, Video about me and my work)

 

You can find more of him on his website http://andy66.fi

Andy Anders Sundqvist född 1966 är en målare med stort hjärta. Hans målningar kan man sätta i Art Brut (Brutal Konst) Kontexten.

Han har haft utställningar och performance i österbotten och Helsingfors sen början av 90 talet. Det är svårt att sätta Andy i en vanlig utställningskoncept för han har hela tiden målningar framme på kace-er och barer. Han har deltagit i filmer som aktör (bland annat i SUORA/MUTKAINEN. FILM BY SAWANDI GROSKIND) och dancare på 80 talet i bandet Ragnar Hare som vann finska rock mesterskapet på 80 talet (se hemsidår Ragnar Hare, Video about and my work)

 

mera av honom hittar ni på hans hemsida http://andy66.fiM

Andy Anders Sundqvist s. 1966 on maalari suurella sydämellä. Hänen maalauksensa voidaan sijoittaa Art Brut (Brutal Art) -kontekstiin. Hänellä on ollut näyttelyitä ja esityksiä/performansseja Pohjanmaalla ja Helsingissä 1990-luvun alusta. Andyn asettaminen tavanomaiseen näyttelykontekstiin on vaikeaa, koska hänellä on aina maalauksia esillä kahviloissa ja baareissa. Hän on osallistunut elokuviin näyttelijänä (mm SUORA / MUTKAINEN. Elokuva SAWANDI GROSKIND) ja esitanssijana 80-luvulla Ragnar Hare-yhtyeessä, joka voitti 80-luvulla Suomen rock-mestaruuden (katso verkkosivuvuosi Ragnar Hare, Video About My Work)

 

Löydät lisää hänestä hänen verkkosivuillaan http://andy66.fi/

570 Views
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com